16. Urodziny Zamku Cieszyn. W nieznane
Rejestracja na spotkanie online
19.03.2021, godz. 17.00-20.00

Poprzez wypełnienie i wysłanie formularza uczestnik:

1/ wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na materiałach z wydarzenia, w tym na zdjęciach, nagraniach dźwiękowych oraz na nagraniach audiowizualnych, również w celach komercyjnych.

2/ wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu organizacji 16. Urodzin Zamku Cieszyn

Administratorem danych podanych w formularzu jest Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3abc, Cieszyn. Możliwość kontaktu: info@zamekcieszyn.pl; tel. +48 33 851 08 21 lub Inspektor Danych Osobowych – iod@zamekcieszyn.pl Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych: http://www.zamekcieszyn.pl/pl/artykul/rodo-280