Rejestracja

Dane osobowe uczestnika/uczestniczki

Wszystkie pola są wymagane.

21.02.2020 piątek

         brak miejsc

         brak miejsc

22.02.2020 sobota

         brak miejsc

 brak miejsc

 brak miejsc

23.02.2020 niedziela

 brak miejsc

         brak miejsc, rejestracja na liście rezerwowej


 • To pole jest wymagane.

  Klauzula Informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych jest Zamek Cieszyn (ul. Zamkowa 3abc, 43-400 Cieszyn). Można się z nami skontaktować pisząc na adres: info@zamekcieszyn.pl lub dzwoniąc na numer: 33 851 08 21.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych, mailując na: iod@zamekcieszyn.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.

  3. Przetwarzamy dane osobowe w celu: Państwa uczestnictwa w wydarzeniach Zamku (imię, nazwisko, email, telefon, adres); prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej (wizerunek, email, telefon) związanej z Urodzinami Zamku Cieszyn.

  4. Wydarzenia będą nagrywane i/lub fotografowane dla celów promocyjnych. Będziemy je umieszczać w takich miejscach jak: nasza strona internetowa, materiały promocyjne, portale społecznościowe (typu: Facebook), media lokalne i tablice ścienne. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia, materiał filmowy i inne formy zapisu elektronicznego mogą być przekazywane do instytucji i podmiotów takich jak organy i jednostki samorządu terytorialnego.

  5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie możecie Państwo wziąć udziału w wydarzeniach.

  6. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu realizacji celu.

  7. Nie będziemy przesyłać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  8. Możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznacie, że naruszamy przepisy o ochronie danych osobowych.

  9. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiadacie Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania